*خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل به شرح زیر اقدام فرمایید و از تماس تلفنی اجتناب فرمایید .

نشانی الکترونیک:mohsenjn2002@gmail.com

* با توجه به مشکل پیش آمده در سیستم لطفا با ایمیلی غیر از yahoo ثبت نام فرمایید و اگر ثبت نام کرده ایید ایمیل خود را تغییر دهید.

 

محل چاپ: ایران، تهران

ناشر: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی

حوزۀ تخصصی: علوم انسانی و نقد متون

اعتبار مجله: تخصصی

زبان مجله: فارسی

نوبت انتشار: دوفصلنامه

نوع انتشار:  الکترونیکی

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

 

حوزه فعالیت:

1. نقد کتب درسی، کمک درسی و مرجع دانشگاهی

2. نقد مجلات و مقالات علمی دانشگاهی

3. بررسی، نقد یا آسیب شناسی گرایش ها یا جریانهای ادبی تاثیر گذار آکادمیک در کشور

4. گزارش نشست ها، سخنرانی ها، همایش ها و جلسات نقد کتاب شورا

5. گفتگو با استادان یا نویسندگان با محوریت نقد

6. نقد محدود اثار ادبی ممتاز(شعر و داستان)

7. معرفی و نقد پایان نامه های منتخب دانشجویان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

-مدیرمسئول:
دکتر جان اله کریمی مطهر

-سردبیر:
دکتر محمّد رضا موحّدی

-مدیر داخلی:
محسن جمالیان

-ویراستار:
مریم شهامت قربانی

-اعضای هیئت تحریریه:
دکتر عیسی امن‌خانی
دکتر محمود بشیری
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دکتر محمد رضا ترکی
دکتر محمد تقوی
دکتر حکیمه دبیران
دکتر فاطمه راکعی
دکتر سید مهدی زرقانی
دکتر علی صفایی
دکتر مریم صادقی
دکتر سیده مریم عاملی رضایی
دکتر قدرت الله طاهری
دکتر حسینعلی قبادی
دکتر رحمان مشتاق مهر
دکتر مجتبی منشی‌زاده
دکتر محمد رضا موحدی
دکتر علیرضا نیکویی
دکتر علیرضا حاجیان نژاد
دکتر سعید شفیعیون
دکتر قدسیه رضوانیان
دکتر زینب صابرپور
دکتر مهدی نیک منش

دوره انتشار
دو فصلنامه